Skip to the content

Doula

Jag är även utbildad Doula.

Begreppet doula (från grekiska: kvinna som ger omvårdnad) används i dag runt om i världen för en medmänniska som ställer upp och stöder mamman/familjen före, under och kort efter förlossningen. Alltså en frivillig stödperson som stöttar och vägleder Er genom förlossningen.

Folkhälsans doulor är kvinnor som har erfarenhet av graviditet, förlossningar och spädbarnstiden. De har valt att frivilligt fungera som medmänniskor som ger stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste. Doulan har inget medicinskt ansvar utan hennes uppgift är att stötta mamman och hjälpa henne till en positiv förlossningsupplevelse som hela familjen kan minnas med glädje.

Stödförhållandet bygger på värme, vördnad och respekt för varandra. En doula är närvarande och delar erfarenheten på mammans och familjens villkor.