Skip to the content

Kognitiv terapi

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapiform som hjälper människor att förändra sina beteenden och tankar. KBT som metod har starkt forskningsstöd inom en mängd olika psykiska problemområden. Metoden går även att kombinera med mediciner.

Behandlingen utgår från tydligt uppsatta mål. Arbetssättet är strukturerat och målinriktat med fokus på konkreta problem som Du upplever i din vardag.  Det är terapeuten som vägleder, men det är Du som utför det avgörande arbetet. Ni träffas vanligtvis 1 gång i veckan, mellan 5-20 sessioner, men det varierar beroende på vilka problem Du söker för.

KBT har visat sig vara effektivt i samband med en rad olika typer av problem.

Sökorsaker

 • Depression
 • Stress/utmattning
 • Sömnsvårigheter
 • Panikångest/paniksyndrom
 • Specifik fobi
 • Generaliserad ångest/kronisk oro
 • Tvångshandlingar och tvångstankar (OCD)
 • Posttraumatisk stress
 • Hälsoångest (hypokondri)
 • Social fobi
 • Bristande självkänsla
 • Relationsproblem

Terapeuten Jessica

Mina styrkor som terapeut är att jag har lång erfarenhet av samtal med människor från olika bakgrund, kulturer, samhällsklasser och åldrar. Mina egna erfarenheter av mental ohälsa, återkommande depressioner och generaliserad ångest och att jag tagit mig igenom dessa svårigheter, med hjälp av de kognitiva redskapen, är en tillgång. Jag har inga problem med att förstå, leva mig i ...

Hur det går till

Tillsammans utforskar vi hur du tänker, känner och beter dig i olika situationer och tränar in nya strategier som är mer ändamålsenliga. Om Du t.ex. lider av tvångshandlingar och tvångstankar kan du känna väldigt starkt att du måste tänka på ett visst sätt eller göra vissa saker. Och att du får ångest om du inte gör det. Du kan få hjälp med att släppa dessa tankar och beteenden ...