Skip to the content

Hur det går till

Tillsammans utforskar vi hur du tänker, känner och beter dig i olika situationer och tränar in nya strategier som är mer ändamålsenliga.

Om Du t.ex. lider av tvångshandlingar och tvångstankar kan du känna väldigt starkt att du måste tänka på ett visst sätt eller göra vissa saker. Och att du får ångest om du inte gör det. Du kan få hjälp med att släppa dessa tankar och beteenden.

Om Du lider av depression tittar vi på vilka aktiviteter Du undviker pga din depression och hur vi kan öka på aktiviteter som får Dig att känna Dig lite bättre. Vi tittar också på vilka specifika tankefällor man gör när man är deprimerad, som vidmakthåller problemet, och hur man kan bryta dessa.

Om du lider av t.ex. spindelfobi närmar vi oss försiktigt, med små steg, succesivt det som är skrämmande och lär oss på nytt att det inte är farligt. Du ska alltså inte undvika det du är rädd för. Ju mer du undviker desto mer stärker du fobin.

Motion, avslappning och mindfulness är viktiga redskap i tillfrisknandet.

Vi ses 1:a gången för ett bedömningssamtal. Där tar vi reda på, dels om vi trivs tillsammans, dels om jag tror jag kan hjälpa Dig och framför allt om Du känner att Du får förtroende för mig. Därefter träffas vi, till att börja med 1 gång i veckan, för att senare glesa ut träffarna.

Jag träffar själv kontinuerligt en legitimerad psykoterapeut för handledning.