Skip to the content

Terapeuten Jessica

Mina styrkor som terapeut är att jag har lång erfarenhet av samtal med människor från olika bakgrund, kulturer, samhällsklasser och åldrar. Mina egna erfarenheter av mental ohälsa, återkommande depressioner och generaliserad ångest och att jag tagit mig igenom dessa svårigheter, med hjälp av de kognitiva redskapen, är en tillgång. Jag har inga problem med att förstå, leva mig in i och känna med mina klienter. Under många år satt jag i BRIS hjälptelefon och talade med barn som hade svårt.

Jag är en god lyssnare och mitt mål är att mina klienter ska bli sina egna terapeuter och att de inte ska behöva mig längre. Många kommer dock tillbaka efter avslutat terapi för s.k. boostsamtal, d.v.s. att friska upp de nyvunna kunskaperna, förstärka vad som fungerat och lösa de eventuella problem som uppstått.

De färdigheter jag använder i skådespeleriet kommer till god användning i det terapeutiska arbetet, som t.ex. lyssnandet, humorn, lyhördheten och den medmänskliga kontakten.